Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-09 11:58:28 RODO KLAUZULA INFORMACYJNA dla celów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia… Szczegóły
2 2019-05-09 11:35:59 Publikacja sprawozdania finansowego – Bilansu za 2018 rok Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu… Szczegóły
« »